Mästarbrev

Roslagsfotograferna innehar Mästarbrev i fotografering. Det är en kvalitetsstämpel och ett kompetensbevis som ger en trygghet för dig som kund. Det innebär att vi innehar den yrkesmässiga skickligheten och dessutom kompetens inom företagandets olika delar rörande t.ex. lagar, villkor, ledarskap, ekonomi och marknad.

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 och SFS 1995: 1256).