Hantering av personuppgifter

Våra kunders integritet är viktig för oss så vi välkomnar att den nya dataskyddslagen (GDPR) nu låter individen själv bestämma och ”äga” sina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Roslagsfoto, 681230-0215, Flisbergen 241, 764 91 Väddö, som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella avtal. 

Hantering av personuppgifter

De uppgifter vi har om dig är oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för någon av våra tjänster. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, e-post adress och telefonnummer. Vi bokning av uppdrag kan det hända att vi även samlar in person- eller organisationsnummer. Denna information behöver vi för att utföra vårt uppdrag och leverans.

För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund lagrar vi all kundkommunikation. Korrespondens som sker via e-post, sms eller andra typer av elektroniska meddelanden lagras för att eventuellt ligga till grund för avtal och dess uppfyllelse. Om korrespondensen inte leder till uppdrag raderas korrespondensen efter att skälig tid har förflutit alternativt enligt de rutiner meddelandetjänsten använder och enligt de villkor du accepterat genom att använda tjänsten (t.ex. Facebook)

Vid bokning lagras även kontaktuppgifter i vårt administrativa system för hantering av kundregister, avtal och leverans. I bokföringssystemet ligger också uppgifter som krävs för fakturering och bokföring enligt lag.

Ibland lagrar vi namn och telefonnummer i mobiltelefonen för att enklare kunna hålla kontakt i samband med avtalade uppdrag.

För tillgång till bilder som ligger i vårt galleri (vid leverans) lämnas e-post adress för att vi dels ska kunna identifiera dig som begär åtkomst och dels ska kunna leverera eventuella elektroniska beställningar eller skicka ut information. Vid beställning av printar eller digitala kopior via vårt galleri lagras uppgifter nödvändiga för leveransen

I våra avtal framgår även hur vi har rätt att använda bilderna. Normalt är att vi har rätt att publicera bilder på vår hemsida, Facebook, Instagram eller andra sociala media osv. såvida inte annat är avtalat

På vilken grund sparar vi uppgifterna?

Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:

  • Avtal, då vi har ett avtal eller överenskommelse med dig för ett uppdrag som ska utföras
  • Lagkrav, t ex Bokföringslagen
  • Intresseavvägning, då intresset för oss att hålla uppgifter om dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig med relevant information eller söka medgivande vid användning av bilder
  • Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.

Delar vi uppgifterna med någon tredje part?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Däremot kan vi komma att dela dem med våra samarbetspartners i de fall som vår partner levererar en tjänst som en del av vårt erbjudande (t ex lokalansvariga, arrangörer, makeup artist eller frisör) eller att du som kund beställt en tilläggstjänst (t ex printar, album etc).

Dina rättigheter

Genom att kontakta oss på adressen info@roslagsfotograferna.se kan du när som helst:

 1. Få utdrag av de personuppgifter vi behandlar avseende dig
 2. Begära att dina personuppgifter rättas
 3. Begära att dina personuppgifter raderas (ifall inte laglig grund förhindrar det)
 4. Återkalla ditt samtycke (om behandlingen grundar sig på sådant)
 5. Framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter
 6. Få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna från oss till en annan personuppgiftsansvarig.