Mästarbrev

Roslagsfotograferna innehar Mästarbrev i fotografering. Det är en kvalitetsstämpel och ett kompetensbevis som ger en trygghet för dig som kund. Det innebär att vi innehar den yrkesmässiga skickligheten och dessutom kompetens inom företagandets olika delar rörande t.ex. lagar, villkor, ledarskap, ekonomi och marknad.

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 och SFS 1995: 1256).

Krav för mästarbrev

För erhållande av Mästarbrev ska den sökande uppfylla följande krav: 

 • Gesällbrev
  Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd.
  Syftet med Gesällprovet är att validera att yrkesverksam fotograf innehar och behärskar de kunskaper som är relevanta för att kunna utöva sitt yrke på ett professionellt sätt.
  Gesällbrev får man genom att uppvisa yrkesskicklighet i teori och praktik. I det praktiska för fotografering ingår t.ex. att demonstrera kunskaper i visuell idé, teknik, ljussättning, efterbehandling och tanke bakom bilden.
 • Arbetslivserfarenhet
  Man ska vara verksam i yrket och utöver grundutbildning ha dokumenterat arbete/utbildning minst 10 000 timmar, motsvarande ca 6 år i yrket eller inneha likvärdiga av branschen validerade kunskaper. 
 • Utbildning
  Den sökande skall med godkänt resultat ha genomgått av Sveriges Hantverksråd godkänd Mästarutbildning eller inneha motsvarande av branschen validerade kunskaper. Mästarutbildningen innehåller utbildning i företagande och ledarskap med bäring på yrket. 
 • Lämplighet
  För att erhålla Mästarbrev får man inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med hänsyn till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256).  Prövning görs av Sveriges Hantverksråd efter inlämnad ansökan. 

Gesäll- och mästarbrev delas ut under högtidliga former i Blå hallen, Stockholms stadshus.