Företag

FöretagsporträttSom företagare är det viktigt med riktigt bra bilder oavsett om det handlar om reklammaterial, hemsidan, sociala medier, pressreleaser, årsredovisningar, reportage eller dokumentation. Många kunder bedömer företaget efter de bilder de visar upp och då är det viktigt att bilderna är proffsiga och tilltalande. Enhetliga bilder på personalen skapar också ett mycket mer professionellt intryck.

För företag erbjuder vi uppdragsfotografering enligt kundens önskemål.

Uppdrag kan vara t.ex.

 • företagsporträtt
 • miljöbilder
 • produktfoto
 • evenemang/kick-off/mässor
 • dekorationsbilder till lokaler
 • filmsnuttar
 • reklamfilm
 • youtube-film
 • bildredigering
 • filmredigering
 • mm

Vi håller även utbildningar i fotografering, filmning och bild- eller filmredigering och kan även hjälpa er med tips och råd för att sätta upp er egen miljö för att kunna ta snyggare bilder själva eller se proffsigare ut på online-möten.

För att nå önskat resultat bör bildköparen tydliggöra för vad bilden ska förmedla och i vilket sammanhang den ska användas.

Vi fotograferar på plats hos er, utomhus eller i studio i Stockholm. Vi har en mobil studio som vi kan ta med till valfri plats.

Företagsporträtt tas med fördel när så många som möjligt är samlade så varför inte passa på när ni har kick-off eller något annat företagsevent.

Vid evenemang har vi fördelen att vara två fotografer för att kunna täcka fler platser eller vinklar samtidigt alternativt hinna förbereda bildspel och fortsätta fotograferingen parallellt.

Jesper Waldersten

Debitering

Kostnad för fotografering kan delas upp i två delar. Dels nedlagd tid och omkostnader och dels användningen av bilden (bilderna). I vissa fall kan användningsrätten bakas in i timarvodet och i andra fall debiteras tid och användning separat. För vissa uppdrag kan även fastpris tillämpas som täcker både tid och användningsrätt.

För timdebitering utgår arvode för:

 • Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt riggning, nedpackning etc och i förekommande fall restid, förberedelsetid som kan innefatta planering, rekognosering etc
 • Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, skanning/råfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit− och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata, taggning och ev. retusch.
 • Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, cd/dvd−bränning, online−distribution samt backup och lagring av materialet.

I priset ingår fotografens F−skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m.
Minsta debitering: 2 timmar
Reseersättning och andra omkostnader kan tillkomma och avtalas.

Användningsrätt

I det totala fotograferingsarvodet ingår ersättning dels för produktion (arvode, material, utlägg) och dels för rätten att använda bilden på det sätt och i den omfattning som överenskommits. I vissa fall ersätts användningsrätten direkt i arvodet och i andra fall debiteras den separat. Vill köparen senare återanvända bild(er) eller utöka  användningsområdet krävs en ny överenskommelse.

Kostnaden för användningsrätten avtalas för varje uppdrag.

Exempel på olika användningsområden kan vara årsredovisning, annons, företagspresentation, företagswebb, vykort, pdf−presentation m.m.
Fri användningsrätt innebär att bildköparen har en fri användningsrätt till bilderna i sin egen verksamhet. Det innebär inte att bildköparen äger bilderna och denne äger inte rätt att vidare distribuera bilderna utan fotografens medgivande

Fotografens namn skall alltid anges enligt god sed.

Bildköparen har inte rätt att redigera, beskära eller förändra bilden, ej heller ta bort eller förändra metadata utan fotografens medgivande. Vi erbjuder mer omfattande retusch som en tilläggstjänst.

Övrigt

På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt (moms), 25 %

Se även Roslagsfotografernas allmänna villkor